Vstupná podesta a podesta zádveria 

Pre vstupné podesty volíme ako finálnu úpravu dlažbu, kedy je kladený dôraz na jej protišmykové vlastnosti, ktoré musia zodpovedať normatívnym požiadavkám a technickým predpisom.

Pokiaľ je vstupná podesta nevyhovujúca, je realizovaná rekonštrukcia jej podkladu vrátane vytvorenia schodov, nájazdovej rampy, alebo bezbariérového prístupu.

Súčasťou rekonštrukcie podesty je i úprava, alebo výmena zábradlia.

Vybudovanie čistiacich zón sa realizuje ako v exteriéroch, tak je možné doplnkovo i v interiéroch.

Pomocou domuroviek a zámočníckych prvkov je možno vytvoriť, alebo upraviť systém riešenia závetria.

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt