Rekonštrukcie lodžií 

Rekonštrukcie lodžií na panelových a bytových domoch 

Rekonštrukcie lodžií na panelových a bytových domoch sú realizované obvykle súčasne pri prácach na zateplení fasády a najčastejším dôvodom je blížiaci sa limit životnosti konštrukcií skladieb podláh predovšetkým hydroizolácie, zábradlia a výskyty porúch, ktoré napovedajú, že niečo nie je v poriadku (zatekanie do podhľadov balkónov, korodujúce zábradlie, odkvap apod.). 

Ďaľším dôvodom pre realizáciu rekonštrukcie je užívateľský komfort (požiadavky na interiér lodžie, vybudovanie zimných záhrad, zmena typu zábradlia z priehľadného na nepriehľadné apod.). Technické požiadavky na zateplenie objektov ďalej vyvolávajú nutnosť opráv lodžií z dôvodu eliminácie tepelných mostov, sanácie vád konštrukcií apod.). 

1. Podlahy lodžií 
2. Zábradlie lodžií 
3. Rozšírenie lodžií 
4. Presklenie lodžií 
5. Zastrešenie lodžií 
6. Doplnky lodžií 

FOTO po generálnej rekonštrukcii lodžií: 

FOTO pred generálnou rekonštrukciou lodžií:

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt