Spoločenstvá vlastníkov bytových domov a Bytové družstvá

Príprava zateplenia, rekonštrukcia strechy, revitalizácia, alebo čiastočná oprava bytového domu je zodpovedná záležitosť, ku ktorej je rozumné pristupovať s čo najviac informáciami z rôznych spektier tejto problematiky - od stavebných, technologických, právnych až po finančno-ekonomické.

Z tohto dôvodu ponúkame pre našich klientov konzultácie a ďaľší servis, ktorý má slúžiť k tomu, aby sa lepšie zorientovali v problematike a čo najrýchlejšie a s najmenšími komplikáciami dokázali dosiahnuť svojho zvoleného cieľa. Sme pripravení Vás navštíviť, telefonicky či emailovo konzultovať Vaše otázky a pomôcť Vám nájsť optimálne riešenie pre Váš bytový dom. Pokiaľ budete potrebovať prezentáciu Vášho zámeru na domovej schôdzi vrátane odpovedí na jednotlivé otázky zúčastnených, oslovte nás a my ju zrealizujeme.

Naša prax a rozsah činnosti vrátane špecializácie na bytové a panelové domy nám umožňujú poskytnúť Vám pomerne rýchle informácie o ktoré požiadate.

V prípade, že Vás zaujmú naše služby, budeme radi pokiaľ nám prejavíte svoju dôveru a budeme Vám môcť naše služby ponúkať i ďalej.

Kontakty:

Vaše otázky môžete posielať priamo na email: syanco@syanco.sk

Pre priamy kontakt môžete zvoliť telefonné číslo: 0903 286 837