Zastúpenie stavebníka v jednaní s úradmi (SVB, BD)

Ponúkame Vám možnosť ušetriť vlastný čas, starosti a uľahčiť si cestu k získaniu povolenia realizovať stavbu. Činnosť vybavovania stavebného konania vykonávame obvykle v rámci dodávky projektovej dokumentáci,e ale nie je to priamo pravidlom. Na základe dohody so stavebníkom zastúpime stavebníka v týchto činnostiach:

  • jednanie s účastníkmi stavebného konania
  • jednanie so stavebným úradom
  • podanie žiadosti o stavebné povolenie, ohlášky, alebo tiež i žiadosti o územné konanie
  • následné jednanie so stavebným úradom za účelom odovzdania stavebníkovi právoplatné rozhodnutie s výsledkom povolenie stavbu zhotovovať

Náš tím skúsených pracovníkov má skúsenosti v rokovaní so stavebnými úradmi po celom území SR a už viacero vybavených stavebných povolení pre našich klientov nás robí v tomto odbore veľmi efektívnymi a rýchlymi.