Rovné strechy 

Pred zahájením úvah o realizovaní novej povlakovej krytiny strechy je potrebné správne vyhodnotiť stav a skladbu pôvodnej strechy. K tomuto je nutné vychádzať z pôvodnej projektovej dokumentácie domu a doporučujeme overiť skutočný stav realizovaním sondy (minimálne 2 ks) do strešného plášťa. 

Na základe overenia skladieb pôvodnej strechy a skutočného stavu strešného plášťa je možné následne zvoliť, či je možné aplikovať nové vrstvy strechy na pôvodnú, alebo je nutné pôvodné skladby strechy odstrániť.

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt