Šikmé strechy

Zastrešenie plochých striech – systémové riešenie AA-STR

Riešime problematiku plochých striech generálnou rekonštrukciou na strechu šikmú s rešpektovaním a zachovaním funkčnosti všetkých detailov vrátane projektovej prípravy. Systém šikmého zastrešenia rovných striech AA-STR vznikol v roku 1997 , kedy hydroizolačné pásy a fólie boli prakticky jediné známé riešenie pre rovné strechy. Bolo potreba nájsť alternatívu, ktorá by bola schopná vyriešiť nekonečný problém so zatekaním a životnosťou rovných striech. Tento problém mohol byť vyriešený iba novým prístupom k tejto problematike. Systém AA-STR je už 15 rokov monitorovaný a sú tu zapracované poznatky z realizácií, úpravy v normách a moderné technologické trendy. 

IMG_1341.JPG, 440x295, 24.52 KB
P1010007.JPG, 440x295, 25.58 KB

Šestnásť výbraných výhod systému AA-STR :

1. Systém vychádza z najstaršej technológie zastrešovania domov prpreverenej časom tz. šikmá strecha, jej prvky sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu údržby. AA-STR je variabilný dielcovo-konštrukčný systém zastrešovania rovných striech umožňujúci jednoduchú a rýchlu montáž s dôrazom na kvalitu prevedenia za použitia materiálov renomovaných výrobcov. 
 
 
3. Problém nedostatečného a mnohokrát nefunkčného spádovania rovných striech je vyriešený tak, že nad stávajúcim strešným plášťom je realizovaný nový plášť tvorený šikmou strechou s uhlom sklonu 11 až 15 stupňov s odvodom dažďovej vody do žľabov po obvode domu.
 
4. Je použitá kvalitná krytina – trapézový alebo škridľový oceľový plech , ktorá je základným konštrukčným prvkom pre veľkoplošné krytie. Povrchová úprava krytiny – žiarové pokovanie vrstvou zinku alebo aluzinku, pasivačná a základná vrstva + konečná povrchová úprava napr. polyester (poplast) vo farbe podľa vzorkovníka
 
5. Detaily na streche sú riešené systémovými výrobkami alebo klampiarskymi prvkami z materiálu rovnakého ako se používá pre výrobu krytiny (snehové zábrany, odkvapový systém, prestupy, oplechovanie, lemovanie, dymové klapky apod.)
 
6. Difúzna fólia z netkanej textílie chráni priestor pod krytinou proti vplyvu prípadnej kondenzácie na krytine, zvyšuje životnosť celého nosného systému strechy a zároveň tvorí ochranu pred extrémnymi klimatickými podmienkami.
 
7. Všetky kotvenia a spojovacie prvky sú povrchovo upravené žiarovým zinkovaním. Kotvenie strechy je realizované podľa statického výpočtu s overením skutočnej  únosnosti kotiev ťahovou skúškou na mieste.
 
8. Drevená konštrukcia krovu  je komplexne impregnovaná a rezivo triedené, aby odpovedalo požiadavkám doporučenej triedy kvality, ochranná impregnácia je realizovaná i na miestach rezu vzniklých pri samotnej montáži na streche, systém je montovaný z profilov, ktoré sú spojené pomocou  oceľových prvkov s povrchovou úpravou antikor.
 
9. Pri generálnej rekonštrukcii strechy systémom AA-STR odpadá technológia odstránenia stávajúcich vrstiev rovnej strechy – pri realizácii šikmej strechy je tak maximálne eliminovaná možnosť zatečenia v priebehu rekonštrukcie, stávajúce vrstvy rovnej strechy sú zachované a behom jednej vykurovacej sezóny dochádza k ich stabilizácii a je obnovená ich tepelno akumulačná funkcia.
 
10. Priestor pod strechou je pochôdzny, systém AA-STR odstránil prekážky v drevených konštrukciách závislých na priečnej spodnej väznici staticky dokonalejšou odľahčenou konštrukciou navrhnutou výhradne pre rekonštrukciu plochých striech.
 
11. Montážou šikmej strechy nad stávajúcou rovnou vznikne dvojplášťová strecha s priaznivejšími tepelno vlhkostnými parametrami, ktorú je možno dodatočne zatepliť jednoducho inštalovanou izoláciou.
 
12. Systém odvetrania strechy je oproti štandardným systémom posilnený.
 
13. Pri tomto systéme rekonštrukcie strechy je možné i realizovanie rekonštrukcie vzduchotechniky alebo realizácia prípravy, ktorá minimalizuje finančné náklady na budúcu rekonštrukciu vzduchotechniky.
 
14. Na okrajoch  po obvode domu je realizovanýpresah  strechy, ktorý je navrhnutý tak, aby umožnil jednoduché ukončenie napr. plánovaného fasádneho zateplenia domu a zároveň atikový pás fasády chráni.
 
15. Do systému strechy sú zapracované vždy prvky požiarnej ochrany (napr. protipožiarna priečka, protipožiarny obklad vzduchotechnického potrubia).
 
16. Systém umožňuje variabilné riešenie strešných konštrukcií vždy podľa priania zákazníka, ako z estetických dôvodov, tak i z pohľadu optimalizácie nákladov a životnosti strechy.
 

 

 

DSCN2820.JPG, 443x297, 32.75 KB

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt