Kotviace a spojovacie prvky sú dodávané s povrchovou úpravou žiarový zinok, typy kotiev a spojovacích prvkov sú navrhnuté na základe statického výpočtu. Súčasťou dodávky, je na stavbe vykonaná ťahová skúška kotvenia, ktorou overíme skutočnú únosnosť. V prípade nedostatočne únosného kotviaceho podkladu (zvetraný podklad od pôsobenia vlkosti a mrazu apod.) vykonáme prepočet kotvenia a úpravu návrhu tak, aby strecha bola bezpečne kotvená. Kotvenie realizujeme spôsobom, ktorý zabraňuje zatečeniu do strechy kotviacimi otvormi v priebehu realizáce.

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt