Vchodové dvere, zvončekové a schránkové tablo 

Najpoužívanejší a nejosvedčenejší systém vstupných dverí sú dvere z hlinníkových profilov s prerušeným tepelným mostom so sklenenou výplňou izolačným dvojsklom, alebo trojsklom, podľa priestoru se následne uvažuje o jednokrídlovom, alebo dvojkrídlovom prevedení, súčasťou dodávky je samozavierač, aretácia, kovanie, el. vrátnik a bezpečnostný zámok.

V spodnej časti dverí je vhodné zosilniť okopávaciu časť a dvere rozdeliť z hľadiska presklenia na viac než jedno presklenie. Zámkový systém je možno rozšíriť o otváranie na čipy a podľa preferovaného spôsobu funkcie a zabezpečenia si zvoliť systém kovania. Otváranie dverí je obvykle smerom von a svetlosť, pokiaľ priestor dovolí, bývá dimenzovaná na min. 1000 mm. Tieto parametre sú ďalej upravované podľa požiadaviek požiarnych a technických noriem. 

Zvončekové tablo je osadzované buď ako súčasť zostavy vstupných dverí, alebo samostatne a to obvykle v "antivandal" prevedení s podsvietením štítkov s komunikačným modulom prepojeným s domovými telefónmi, prípadne je zvončekové tablo umiestnené v spoločnom samostatnom table so schránkovým systémom 

Schránkové tablo je osadzované buď ako súčasť zostavy vstupných dverí, alebo samostatne buď s predným vhodením a výberom vzadu, alebo s vhodením i výberom v prednej časti, prípadne je schránkový systém umiestnený v spoločnom samostatnom table so zvonkovým tablom 

Z hľadiska tepelných vlastností je doporučené veľké vstupné portály pri rekonštrukcii čiastočne zamurovať a pritom zachovať prijateľnú úroveň prestupu svetla pomocou presklenia dverí doplnených o okenné konštrukcie v murive. 

Farebné prevedenie se upravuje v náväznosti na vzhľad domu a jednotlivé komponenty vstupu v súlade s ďalšími možnými úpravami popísanými nižšie. Pre skvalitnenie návrhu je možno spracovať i priestorovú vizualizáciu vo farebnom prevedení.

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt