Oceľové balkóny 

Zavesené oceľové balkóny, vzhľadom k ich skončeniu životnosti, alebo poruchám, je obvykle nutné demontovať a realizovať celkovú výmenu. Nové balkóny sú navrhované z ľahkých oceľových konštrukcií, alebo z betónových prefabrikovaných dielcov. Individuálne podľa dispozície objektu, je možné navrhnúť alternatívne riešenie. 

Výmena za novú kovovú konštrukciu 

 • jedná sa buď o repliku, alebo o nové riešenie 
 • používajú sa materiály oceľ, hlinník, nerez apod. (napr. hlinníková podlaha + žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia + žz. plechy s farebnou povrchovou úpravou) 
 • rozmery balkónov pri návrhu nového riešenia nemusia byť zachované a je možné ich prispôsobiť požiadavke na zväčšenie balkónu (napr. namiesto balkónu 2,4x1,0m možno zhotoviť nový zavesený balkón rozmerov 3,3 x 1,4 m) 
 • tvar balkónov môže byť obdĺžnikový, polkruhový, kombinácia obdĺžnika s polkruhom apod. 
 • je tu možné zhotoviť dodatočné konštrukcie, ako je závetrie, striešky apod. 
 • pre návrh nových balkónových systémov je nutné overenie únosnosti kotviaceho podkladu a správne dimenzovanie kotvenia pre nové balkóny, ktoré sa realizuje vždy nanovo ako súčasť dodávky 

FOTO po rekonštrukcii oceľových závesných balkónov a nové oceľové závesné balkóny s Al podlahou: 

FOTO pred rekonštrukciou oceľových závesných bakónov: 

Výmena za nové prefabrikované balkóny 

 • po demontáži oceľových balkónov je vykonaná montáž betónových prefabrikovaných prvkov nových balkónov priebežne vrátane kotvenia 
 • montáž sa realizuje buď formou založenia na zvislom panely do vysekaných káps, (bez nutnosti zhotovenia základov) alebo v prípade nutnosti vrátane vybudovania nosných betónových základov v teréne 
 • nové betónové balkóny sú štandardne dimenzované na úžitkový rozmer podlahovej plochy 3,3 m x 1,3 m alebo individuálne podľa priania zákazníka a dispozíc domu 
 • zábradlie balkónu je obvykle prefabrikované (plné), variantne je možné zvoliť kovové apod. 
 • bočné steny balkónov je možné navrhnúť tvarovo i výplňovo napr. ako plné, alebo odľahčené 

FOTO po rekonštrukcii oceľových závesných balkónov za nové prefabrikované betónové balkóny: 

FOTO pred rekonštrukciou oceľových závesných balkonov za nové prefabrikované betónové balkóny:

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt